Skip to the content

Avläsning och gasmätare

Avläsning

Kundens naturgasmätare ska avläsas minst en gång om året samt vid byte av mätare. Avläsning ska också ske vid byte av gasleverantör och då gasabonnemanget avslutas eller påbörjas. Om avläsning inte kan ske på bytesdagen eller dagen för avslut/påbörjande, ska den ske senast fem vardagar därefter. 

Gasmätaren

Det är ditt gasnätsföretag som äger mätaren och ansvarar för att mätningen fungerar som den ska. Gasnätsföretagens mätare är kontrollerade i förväg. Du har som kund möjlighet att begära provning av mätaren om du misstänker att den går fel. Om provningen visar att mätaren är godkänd får du betala en självkostnad för provningen. Gasnätsföretaget ska i förväg informera om beräknad kostnad för provningen.