Skip to the content

Energiråd

Energirådgivning

Energirådgivning bedrivs idag av bland annat kommunala energi- och klimatrådgivare, energiföretag och privata energikonsulter. 

Kommunala energi- och klimatrådgivare

Den kommunala energi- och klimatrådgivningens främsta uppgift är att ge oberoende råd till konsumenter i energifrågor. Rådgivningen är kostnadsfri. Du når din kommunala energi- och klimatrådgivare genom kommunens växel eller genom att söka efter rådgivaren i din hemkommun här.

Energispartips

Du kan även få råd och tips genom att vända dig till Energimyndigheten, som har information och energispartips på sin webbplats. 

Energiföretagen har ofta energispartips på sina webbplatser. En del företag har också energirådgivare som kan ge råd och tips om energibesparing.

Energirådgivningen

Energirådgivningen bedriver rådgivning i 27 st Stockholmskommuner. Har du frågor kring energibesparing och energiförbrukning, och inte bor i någon av dessa kommuner, så ska du vända dig till din egen kommuns rådgivning.

Energideklaration

Som ett led i arbetet med att minska energianvändningen i byggnader finns en lag om att ägare till byggnader ska deklarera energianvändning och inomhusmiljö för sina hus. Olika typer av byggnader kommer stegvis att omfattas av lagen. Läs mer om vad som gäller för just ditt hus på Energirådgivningens webbplats eller hos den statliga myndigheten Boverket.