Skip to the content

Elkostnad i lägenhet

Senast uppdaterad: 2019-01-02 12:24

Vad är normal elkostnad i en lägenhet?

Enligt Statistiska Centralbyråns statistik för första halvåret 2017 var elkostnaden i genomsnitt 211 öre per kilowattimme för mindre lägenheter (årsförbrukning 1000-2499 kWh) och 186 öre för större lägenheter (årsförbrukning 2500-4999 kWh). Siffrorna inkluderar elnätsavgifter, elpris och skatter och avser lägenheter där värme ingår i hyran/månadsavgiften. Många lägenheter har alltså en totalkostnad för el som är cirka 2 kr per kilowattimme.

Elkostnaderna i hushållen varierar dock ganska mycket och påverkas av hur mycket el man använder, elnätsavgifterna och vilket elprisavtal man har. Elförbrukningen kan påverkas bland annat av hur många personer man är i hushållet och hur mycket apparater man använder, t ex vitvaror, hemelektronik och belysning. Energi- och klimatrådgivare i kommunen kan ge närmare information.

För många i lägenhet är elnätskostnaden en stor del av kostnaden för elen, där en påtaglig del kan vara den fasta kostnaden för abonnemanget. De flesta elnätsföretagen har dock även en rörlig så kallad elöverföringsavgift, som tas ut per kilowattimme, som gör att elnätskostnaden minskar om man får ned förbrukningen.

När det gäller elprisavtalet är det viktigt att man är aktiv och jämför priserna hos det egna elhandelsföretaget med vad andra erbjuder. Ett enkelt första steg att minska kostnaden är att se till att man har ett särskilt avtal om sitt elpris istället för ett så kallat anvisat pris. Ett anvisat pris är ofta 20-30 öre dyrare per kilowattimme. Kan man även minska elförbrukningen minskar kostnaden ytterligare.

Har man inte tillgång till dator och prisjämförelserna på internet kan man kontakta oss på Konsumenternas Energimarknadsbyrå för vägledning.