Skip to the content

Ei har fattat beslut om gasnätsföretagens vinster

Senast uppdaterad: 2019-01-02 12:33

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) fattat beslut om gasnätsföretagens intäktsramar för perioden 2019–2022.

Precis som för elnätsföretag beslutar Ei om intäktsramar för gasnätsföretag. Besluten fattas i förhand för fyra år i taget. Intäktsramarna reglerar hur stora avgifter företagen totalt får ta ut av sina kunder under åren 2019–2022. Beslutet reglerar däremot inte avgiften för specifika kundgrupper, det beslutas av företaget som ska se till att de totala intäkterna inte överstiger den ram Ei har beslutat om.

I Sverige finns sju gasnätsföretag, alla utom ett företag har fått lägre en beslutad intäkt än vad gasnätsföretaget har föreslagit. Energimarknadsinspektionens beslut kan överklagas av företaget. Du hittar besluten genom att klicka på länkar i tabellen nedan.

Läs mer om aktörerna på gasmarknaden här.

 

Företag ReID Förslag till intäktsram i 2017 års prisnivå (tkr) Beslutad intäktsram i 2017 års prisnivå (tkr)
 E.ON Gas Sverige AB REN00598 2 044 320 1 904 001
 Göteborgs Energi Gasnät AB REN00606 818 000 770 366
 Kraftringen Nät AB REN00887 176 203 157 153
 Gasnätet Stockholm AB (distribution) REN00954 713 000 639 776
 Gasnätet Stockholm AB (förgasning) REN00955 63 000 60 363
 Swedegas AB (lagring) REN00868 144 332 130 845
 Swedegas AB (transmission) REN00898 2 138 794 1 954 428
 Varberg Energi AB REN00329 31 488 31 488
 Öresundskraft AB REN00859 284 349 266 224