Skip to the content

Energimarknadsinspektionen publicerar rapport om elbolag med flest klagomål

Senast uppdaterad: 2021-03-30 05:29

Energimarknadsinspektionen (Ei) är den myndighet som har ansvaret att följa och övervaka utvecklingen på marknaderna för el, fjärrvärme och naturgas. I maj 2020 publicerade Ei en rapport som sammanfattar vad konsumentkontakterna om elmarknaden handlat om. 

Elhandlare med flest klagomål

I Ei:s uppdrag ingår att stärka konsumenternas ställning på energimarknaderna. En viktig del i det arbetet är att hantera klagomål och svara på frågor. Ei för statistik över klagomålen och använder den för tillsyn och regelutveckling.

Under 2018 och 2019 tog myndigheten emot sammanlagt 364 klagomål om elhandel. I klagomålen namngavs 31 elhandlare. Eftersom det finns runt 130 olika elhandlare innebär det att de flesta svenska elhandlare inte förekom i Ei:s klagomålsstatistik.

Ett fåtal elhandlare fick merparten av alla klagomål. De tre elhandlare som det klagades på flest gånger i e-post, telefonsamtal och inlägg på Ei:s konsumentforum var Stockholms Elbolag, Göta Energi och Fi-nergy.

Stockholms Elbolag fick ett 50-tal klagomål från konsumenter och ytterligare 35 från småföretagare. Företaget stod därmed för en tredjedel av alla klagomål där en elhandlare namngavs. Många av klagomålen handlade om olika typer av oschyssta affärsmetoder som aggressiv telefonförsäljning, negativa säljmetoder och oskäliga avtalsvillkor. Exempel på negativa säljmetoder är bland annat när ett företag skickar en avtalsbekräftelse eller en faktura utan att konsumenten sagt ja till att teckna avtal.

Göta Energi fick ett 30-tal klagomål, varav de allra flesta kom från konsumenter. Även här handlade det främst om oschyssta affärsmetoder. Konsumenter som vände sig till Ei vittnade om negativa säljmetoder och uttryckte sitt missnöje med företagets telefonförsäljare.

Fi-nergy fick 16 klagomål där många handlade om uteblivna eller otydliga fakturor.

De tre företag som fått flest klagomål hos Ei får också relativt många klagomål hos Konsumenternas energimarknadsbyrå och finns på byråns klagomålslista.

» Till byråns klagomålslista

 

Vilka elnätsföretag klagades det mest på?

Under 2019 tog Ei emot klagomål mot 36 olika elnätsföretag, i merparten av klagomålen framgick det inte vilket företag klagomålet gällde. Antalet klagomål inom området elnät minskar, medan antalet klagomål inom elhandel ökar.

De konsumenter som hör av sig till Ei med klagomål som rör elnät gör det av flera skäl. Vanligast är att man ifrågasätter den löpande avgiften för att använda elnätet. Andra skäl till att kontakta Ei är återkommande eller långa avbrott samt problem i samband med nyanslutningar till elnätet. 

Bakgrund till rapporten

En viktig uppgift för Ei är att besvara frågor och hantera klagomål från konsumenter. Myndigheten har sedan 2016 haft kontakt med runt 5200 konsumenter. Statistik över vad dessa kontakter handlat om används bland annat som underlag för verksamhetsplanering, tillsyn och regelutveckling.

» Till rapporten på Ei:s webbplats