Skip to the content

Vi har tagit fram mallar som kan hjälpa dig i kontakten med ditt energiföretag

Senast uppdaterad: 2021-06-15 08:37

I kontakten med konsumenter och småföretagare har vi märkt att det ofta finns en osäkerhet om vilka rättigheter du har som kund eller vilka skyldigheter energiföretagen har i avtalet med dig. Det gäller exempelvis vid ogiltiga avtal eller felaktiga fakturor där det är viktigt för dig att känna till att det går att bestrida giltigheten i avtal och giltigheten i enskilda fakturor. Men det är viktigt att agera på rätt sätt.

Detta är anledningen till att du hittar flera skriftliga vägledningar på vår webbplats och att vi nu också publicerar mallar som du kan använda i den skriftliga kontakten med ditt energiföretag. Vi rekommenderar e-post för den skriftliga kontakten.

Mallarna avser att täcka de vanligaste situationerna för tvist med elhandelsföretaget, elnätsföretaget eller förmedlingsföretaget och du kan använda dessa för att förenkla den skriftliga kontakten med företaget.

Mallar finns exempelvis för nyttjande av ångerrätten, fel i faktura, begäran om återbetalning, begäran om prisavdrag vid utebliven fakturering, begäran om ersättning för skada efter elavbrott, bestridande av faktura, bestridande av ogiltigt avtal samt bestridande av frånkoppling.

Du hittar samtliga mallar här.

Vid oklarheter kring hur mallarna kan användas eller vad du ska skriva i mallen kan du kontakta Konsumenternas energimarknadsbyrå via kontaktinformationen här.