Skip to the content

Anvisat pris

Om du inte har ingått avtal om gaspris

Du debiteras ett så kallat anvisat pris om du inte aktivt har valt att ingå avtal om gaspris eller ibland om prisavtalet har löpt ut. Det anvisade priset är ofta högre än priset för andra alternativ.

Det anvisade priset är ett pris som kan förändras några gånger under året, det brukar dock vara trögrörligare än ett avtalat rörligt pris.

Hur vet jag om jag betalar ett anvisat pris?

Gasnätsföretaget ska utan dröjsmål underrätta gasförbrukaren om vilken leverantör som anvisats, om innebörden av en sådan anvisning och om naturgaslagens bestämmelser om byte av leverantör. Den anvisade leverantören ska utan dröjsmål underrätta gasförbrukaren om de villkor för leveransen som leverantören avser att tillämpa och om den dag då leverantören avser att påbörja leveransen enligt avtalet.

Om du är osäker på vilken avtalstyp du har kan du se över din faktura. En naturgasleverantörs faktura ska vara tydlig och bland annat innehålla information om de aktuella gaspriser som fakturan grundas på. Om det inte framgår av fakturan kan du fråga din gasleverantör om priset är anvisat.