Skip to the content

Gasnätsavgifter för hushållskunder

Gasnätkostnaden eller nätavgiften är det du betalar för drift och underhåll av ledningarna och transport av gasen till ditt hus eller lägenhet. Nätavgiften består av en fast del, abonnemangsavgift och en rörlig del, överföringsavgift. Gasöverföringsavgiften betalar du per överförd kilowattimme (kWh).

Undantag för spisgaskunder

Om du är så kallad spisgaskund (ej gasvärme) betalar du oftast endast en fast abonnemangsavgift till nätföretaget, eftersom det för spisgas inte finns något krav på mätning av förbrukningen.

Energimarknadsinspektionen utövar tillsyn

Eftersom gasnät är en monopolverksamhet finns det bara en nätägare inom varje område som fått tillstånd, en så kallad nätkoncession. Energimarknadsinspektionen ska kontrollera att nätföretagen uppfyller sina skyldigheter enligt naturgaslagen.

Energimarknadsinspektionen ska bland annat kontrollera att nätföretagen:

• Inte tar ut för höga avgifter
• Läser av kundernas mätare enligt gällande bestämmelser
• Sköter kundernas byten av gasleverantör på ett korrekt sätt