Skip to the content

Teckna gasavtal

Om du har ett hus med gasvärme och bestämmer dig för att byta gasleverantör är det ganska enkelt, ibland kan det räcka med några telefonsamtal.

För att kunna få gas måste du ha två olika avtal. Du blir ansluten till gasnätet genom att ingå ett avtal med gasnätsföretaget på din ort (gasnätsabonnemang).

När du flyttar in är det viktigt att du omgående kontaktar nätföretaget. Om du inte gör det och börjar använda gas, kan det ändå komma att anses som om du ingått ett avtal, men utan att ni har kommit överens om villkor och priser för nätabonnemang och överföring. Det kan även uppstå problem med stora krav i efterhand och att mätaren inte blir avläst vid inflyttning.

Så här gör du för att teckna gasavtal

För att teckna ett gasavtal kan du kontakta gasleverantören som du vill byta till. Om du redan har ett gasavtal måste du själv se till att avtalet med din nuvarande gasleverantör blir uppsagt. Glöm inte att undersöka eventuell bindningstid så att du inte bryter ett avtal och blir tvungen att betala en kostnad för det.

Du behöver däremot inte kontakta ditt gasnätsföretag, din nya gasleverantör informerar ditt nätföretag om bytet. Mätaren avläses av nätföretaget som meddelar resultatet vidare till berörda gasleverantör.

Om du bor i Västsverige hittar du aktuella gaspriser och kontaktuppgifter till företag i vår prisjämförelse Gaspriskollen.

» Till Gaspriskollen

» Till gaspriser i Stockholm

5 tips och råd om att teckna gasavtal

1. Jämför avtal och priser

Det finns sju gasleverantörer att välja mellan om du bor i Västsveriges gasnät. I Stockholms gasnät finns just nu bara en gasleverantör. Priserna på gasleverantörernas olika avtal ändras löpande. Du kan hitta och jämföra aktuella priser och avtal genom Gaspriskollen.

2. Kontrollera nuvarande bindnings- och uppsägningstid

Bytet av gasleverantör kan genomföras varje dag i månaden. Om du har ett avtal med fast eller rörligt pris för viss tid med din leverantör bör du inte byta före avtalstidens slut. Gör du det ändå är det ett avtalsbrott och du kan bli skyldig att betala en ersättning till tidigare gasleverantör. Kontrollera vilken uppsägningstid som gäller för ditt avtal. Du kan behöva säga upp ditt avtal långt i förväg, till exempel för att undvika automatisk förlängning.

3. Säg upp nuvarande gasavtal

Om du bor i småhus och har bestämt dig för att byta gasleverantör är det ganska enkelt. Har du redan ett gasavtal med din nuvarande gasleverantör måste du dock själv se till att avtalet blir uppsagt.

4. Var ute i god tid

När du vill göra ett byte måste du i god tid innan kontakta den nya gasleverantören. Ofta behöver leverantören en månad för att genomföra ett byte. Det beror bland annat på att du har rätt att ångra ett avtal i 14 dagar, om avtalet tecknats på distans och det är vanligt för gasavtal.

5. Du måste teckna två avtal om du är nyinflyttad

Om du har flyttat in i en bostad med gasvärme behöver du först teckna ett gasnätsavtal. Eftersom du inte kan välja gasnätsföretag själv så behöver du bara ta reda på vilket företag som äger gasnätet där du bor.

När du tecknat gasnätsavtal kan du jämföra gaspriser och därefter kontakta en gasleverantör för att teckna ett avtal om att köpa gas.

Om du inte tecknar avtal för att köpa gas

Om du inte ingår något särskilt gasavtal, kommer ditt nätföretag att anvisa dig en gasleverantör. Det brukar bli dyrare än om du tecknar ett gasavtal, om du inte har tecknat ett gasavtal kan minska dina kostnader genom att teckna ett gasavtal med den gasleverantör du väljer.

Efter att avtal har tecknats

Innan du kommit överens med en gasleverantör om ett avtal ska denne lämna ett antal uppgifter till dig om avtalets innehåll. Efter att avtalet tecknats ska du få en bekräftelse. Kontrollera att alla uppgifter i bekräftelsen är korrekta. Om du inte har något att invända mot innehållet i bekräftelsen har ni ingått ett avtal. Om du inte tycker att allt var rätt, måste du snarast reklamera detta till gasleverantören.

Om du blir kontaktad av ett företag via telefon och tecknar ett avtal måste du skriftligen godkänna avtalet innan det blir giltigt. Det gäller endast om du blir kontaktad, inte om du ringer till företaget för att teckna avtal.

Ångerrätt

Det förekommer att företag erbjuder möjligheten att ingå avtal via internet. Eftersom ett sådant avtal ingås på distans har du ångerrätt enligt distansavtalslagen. Detta ska framgå tydligt av avtalets utformning.

Även när du ingår ett avtal per telefon och vid hemförsäljning ska du få en bekräftelse på avtalet och ha rätt att ångra avtalet inom ångerfristen. Om du bara bett företaget att skicka information eller ett avtalsförslag, så innebär det inte att du har ingått ett avtal.

Allmänna avtalsvillkor

Konsumentverket har förhandlat fram allmänna avtalsvillkor med gasbranschen, villkoren gäller alla gasavtal med konsumenter. Om det uppstår en tvist med ett företag kan de allmänna avtalsvillkoren avgöra vilken part som har rätt. 

» Om allmänna avtalsvillkor