Skip to the content

Att jämföra gaspriser

Om du inte träffar avtal om ditt gaspris blir du debiterad ett så kallat anvisat pris. Det priset är ofta dyrare än de avtalspriser som gasleverantören erbjuder.

För att hitta det bästa gaspriset för dig så kan du jämföra de prisavtal som respektive gasleverantör erbjuder via Gaspriskollen. När du väljer avtal måste du också välja om du vill ha rörligt eller fast pris.

Du kan kontakta vilket som helst av de företag som säljer gas i det nät du tillhör. Tänk på att först kontrollera bindnings- och uppsägningstid i ditt nuvarande avtal.