Skip to the content

Tvistig fordran

Bestrida en faktura

Om du har en annan åsikt än företaget ska du göra en invändning mot fakturan, alltså bestrida denna. Det ska göras innan förfallodagen eftersom du annars i onödan kan drabbas av kravkostnader. Var noga med att göra detta skriftligt, då det kan ha ett större bevisvärde. Det kan också göras genom e-post med kvittens på mottagandet.

Rättsligt relevant grund

I bestridandet ska du ange vilken faktura det gäller och ange grunden till ditt bestridande. Det ska vara en så kallad rättsligt relevant grund. Det betyder att det måste finnas viss substans i varför du anser att fakturan är felaktig. 

Bestrida del av faktura

Om du anser att en del av fakturabeloppet är riktigt ska du betala den delen och invända mot det resterande beloppet. När du gör en invändning är det viktigt att veta vem som ansvarar för utredningen i ärendet. 

Vem är skyldig att utreda?

När du gör en invändning är det viktigt att veta vem som ansvarar för utredningen i ärendet. Om det gäller en tvist om din förbrukning och om denna stämmer eller ej, är det oftast du själv som måste agera och vidta åtgärder för att komma vidare i ärendet. Om din invändning däremot rör själva fakturan och eventuella fel i denna ligger det oftast på företaget att göra utredningen.

 

» Läs mer om hur du bestrider en felaktig faktura på Hallå Konsuments webbplats