Skip to the content

Energibranschen går före med krav på skriftlig bekräftelse vid telefonförsäljning

Senast uppdaterad: 2019-01-02 12:24

Ett av de vanligaste klagomålen som kommer in till Konsumenternas energimarknadsbyrå handlar om elavtal som tecknats via telefonförsäljning. Nu har en branschöverenskommelse träffats mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige. Den innebär att alla aktörer, inte bara Energiföretagens medlemmar, måste ha en skriftlig bekräftelse från konsumenten innan ett elavtal som tecknats via telefon blir gällande. Kravet träder i kraft den 1 juni 2018.

Konsumenter har alltid rätt att ångra ett avtal inom 14 dagar från det att avtalet tecknades, om avtalet tecknats vid telefonförsäljning. Här kan du läsa mer om ångerrätten.

Konsumenternas energimarknadsbyrå har också en klagoguide med information om konsumentens rättigheter vid olika typer av klagomål. Här hittar du klagoguiden.

Läs hela branschöverenskommelsen här.