Skip to the content

Från årsskiftet betalas energiskatten till nätföretaget

Senast uppdaterad: 2019-01-02 12:24

Energiskatt tas ut på all elanvändning och har tidigare fakturerats av elhandelsföretaget. Från 1 januari 2018 betalar du energiskatt till elnätsföretaget istället för att den faktureras av ditt elhandelsföretag. Det innebär att din elnätsfaktura blir högre. Förändringen beror på att riksdagen beslutat att skattskyldigheten ska flyttas från elhandels- till elnätsföretag.

Flytten av energiskatten påverkar inte din totala elkostnad

Flytten av skatten innebär inga ökade kostnader för dig som kund eftersom fakturan från ditt elhandelsföretag blir lägre, medan fakturan från elnätsföretaget ökar, med motsvarade belopp. Förändringen kommer att synas på din faktura för förbrukning från och med januari 2018. Om du har samma faktura för elnätskostnaden och elen du använder kommer fakturabeloppet inte att ändras på grund av flytten av energiskatt. 

Läs här om höjningen av energiskatten från 1 januari 2019 och se hur energiskatten förändrats genom åren.

Har nätföretaget rätt att ta ut kostnaderna för energiskatten?

Enligt de Allmänna avtalsvillkoren som energibranschen och Konsumentverket avtalat om får prisändringar göras av elnätsföretag utan särskild underrättelse, om det gäller av staten beslutade särskilda skatter eller avgifter. De Allmänna avtalsvillkoren ingår i nätavtalet kunden ingått med elnätsföretaget och kan därför anses ge företaget rätt att ta ut kostnaden för skatten från kunden.

Varför görs förändringen?

Det finns flera anledningar till att skattskyldigheten flyttas, som till exempel att det blir ett mer begränsat antal skattskyldiga. Förändringen förväntas också kunna bidra till att förenkla elektrifiering av fordonsflottan och kan möjliggöra förenklingar för mikroproducenter av el.
Läs mer om anledningarna till flytten i regeringens proposition (extern länk).

Elräkningarna är högre

Många hushåll har högre kostnader för el från årsskiftet jämfört med samma period förra året. Nedan kan du läsa om några av orsakerna till att elräkningen kan vara högre än du förväntat.

Högre elnätsavgifter

Det finns elnätsföretag som höjt nättarifferna vid årsskiftet, för dessa kunder ökar fakturabeloppet men inte på grund av flytten av energiskatt. Elnätsföretaget måste  underrätta konsumenten 15 dagar innan en prisändring genomförs, enligt de Allmänna avtalsvillkoren. Det innebär att du i mitten av december 2017 fick veta om ditt elnätsföretag planerat att ändra nätavgifterna till årsskiftet.

Kontroll av elnätsföretagens intäkter från elnätsavgifter utövas av en tillsynsmyndighet, Energimarknadsinspektionen. En övre gräns (intäktsram) beslutas för hur mycket ditt elnätsföretag får ta ut i sammanlagda avgifter av dig och andra kunder i det nät du tillhör. Ramen sätts i förväg och gäller för fyra år i taget.

Energiskatten höjdes vid årsskiftet

Från årsskiftet höjdes energiskatten på el från 32,5 till 33,1 öre per kilowattimme. 

Från januari 2018 blir energiskatten inklusive moms för hushållskunder i kommuner med ordinarie energiskatt 41,38 öre/kWh.

Moms betalas på energiskatt precis som för alla andra kostnader. Det beror på att energiskatten är en så kallad punktskatt som inte undantas från moms i Mervärdesskattelagen.

Läs här om höjningen av energiskatten från 1 januari 2019 och se hur energiskatten förändrats genom åren.

Elpriset har varit ovanligt högt

Elpriset var ovanligt högt i februari och mars och fortsätter att ligga relativt högt. Det innebär att din elräkning för elhandel kommer att vara relativt hög trots att energiskatten flyttas till elnätsfakturan. När vårfloden fyller på vattenmagasinen i april förväntas elpriset sjunka igen.

Hög förbrukning

Under februari och mars var det riktigt kallt och elförbrukningen blev därför hög, tillsammans med ett ovanligt högt elpris blir kostnaden för elhandel större än normalt. Om du har värmepump kan förbrukningen ha varit oväntat hög under de kallaste dagarna. Värmepumpens elpatron stod då för en stor del av uppvärmningen på grund av den låga utetemperaturen.

Energiskatten påverkar jämförpriset för elprisavtal

När du jämför elpriser för att välja elavtal bör du kontrollera om priserna som anges är med eller utan energiskatt, så att du jämför priser som alla beräknats på samma sätt. Om energiskatten ingår eller inte framgår i specifikationen av elpriset.