Skip to the content

Konsumenternas energimarknadsbyrå publicerar klagomålsinformation om elhandelsföretag

Senast uppdaterad: 2020-01-13 10:09

Konsumenternas energimarknadsbyrå publicerar nu en lista på elhandelsföretag som det klagats mycket på hos byrån och tips till den som har eller vill teckna avtal med något av företagen. 

Energimarknadsbyråns klagomålsinformation

Klagomålen som ingår gäller ärenden där en kund inte kunnat lösa en tvist med hjälp av företagets kundtjänst utan behövt söka vägledning och stöd av Konsumenternas energimarknadsbyrå. Byrån har också tittat på om det kan finnas en grund för klagomålen. 

Konsumenternas energimarknadsbyrå är en oberoende konsumentbyrå som ger kostnadsfri vägledning inom el, gas och fjärrvärme för konsumenter och småföretagare. En övervägande majoritet av de ca 140 elhandelsföretagen på elmarknaden har få eller inga klagomål hos Konsumenternas energimarknadsbyrå, men det är stora skillnader. En handfull företag har många klagomål jämfört med andra.

Byrån har samlat de klagomål som gäller tvister och publicerar nu informationen om företagsnamn på företag med ovanligt många klagomål och vad klagomålen gäller. Endast klagomål där kunden först har försökt att lösa tvisten själv med företaget ingår i underlaget. Listan uppdateras varje kvartal framöver.

Syftet med publiceringen av klagomålsinformation är att hjälpa personer att göra ett mer informerat val vid val av elavtal och att så långt som möjligt undvika konsumentproblem.

Här hittar du listan och mer information om klagomål.

 

Vad gäller klagomålen?

Klagomålen för respektive företag skiljer sig åt och gäller allt från avtal med förfalskade signaturer, löften om billigare el som inte realiseras till avgifter för avtalsbrott vid byten av elhandelsföretag. För flera företag i listan framgår det ofta i samband med vägledningen i en tvist att kunden är missnöjd med företagets kundtjänst när det gäller till exempel svarstider eller bemötande.


Tips till dig som ska teckna elavtal

Energimarknadsbyrån har också tips till dig ska teckna elavtal:

  • Läs avtalsvillkoren innan du ingår ett elhandelsavtal.
  • Spara avtalsvillkor och information om avtalet. Du kan behöva informationen om uppsägnings- och bindningstider när du ska byta elleverantör.
  • Säg upp ditt befintliga elavtal när du tecknar ett nytt.
  • Kontakta företag via e-post, om du har möjlighet, då kan du visa i efterhand vad du och företaget sagt i ett ärende. Spara all kommunikation med företaget.
  • Kontrollera att du faktureras enligt de avtalsvillkor du har accepterat.
  • Bestrid felaktiga fakturor skriftligen, helst via e-post, och ange varför du inte tänker betala. 
  • Anmäl konsumentproblem till ansvarig myndighet.