Skip to the content

5 saker du bör känna till om telefonförsäljning och ogiltiga elavtal

Senast uppdaterad: 2019-01-02 12:33

Problem kopplade till telefonförsäljning har varit uppmärksammade under en längre tid. Det handlar exempelvis om att konsumenter felaktigt påstås ha ingått avtal eller att de ingår avtal utan att förstå vad det innebär. Problemen är ofta kopplade till en "överrumplande" och pressande försäljningssituation.

Från och med 1 september 2018 krävs att konsumenten har accepterat företagets erbjudande om avtal skriftligen, efter att telefonsamtalet har avslutats. Det gäller för alla typer av avtal men enbart vid telefonförsäljning, utan den skriftliga accepten är avtalet inte giltigt.

Skriftlighetskravet vid telefonförsäljning innebär i korthet följande:

  • Konsumenten är inte bunden av avtal som inte skriftligen accepterats efter telefonsamtalet.
  • Skriftlighetskravet gäller när det är företaget som ringer konsumenten. 
  • Företaget ska skicka ut en anbudsbekräftelse enbart om kunden vill ingå avtal.
  • Bekräftelsen kan kunden ge i pappersform, genom e-post, på sms eller liknande. En webbplats där informationen kan lagras kan under vissa omständigheter också uppfylla kravet.
  • Konsumenten är inte skyldig att betala för varor eller tjänster om näringsidkaren inte har fått skriftlig accept från konsumenten.

Det finns inte något krav på elhandelsföretaget att spela in telefonsamtalet och det behövs inte på samma sätt nu när avtalet accepteras skriftligt. Du bör därför noggrant kontrollera att elhandelsföretagets anbud stämmer med vad som sagts om avtalet innan du skriftligen accepterar anbudet.

Observera att om du vill ha elavtalet som erbjudits måste du skicka ett skriftligt godkännande av avtalet. Om elavtalet inte blir giltigt och du står utan elavtal riskerar du att behöva betala ett högre tillsvidarepris.

Läs mer om skriftlighetskravet och dina rättigheter här.