Skip to the content

Ersättning efter strömavbrotten på Gotland?

Senast uppdaterad: 2019-01-02 12:33

Strömavbrotten på Gotland har alla hittills varit kortare än 12 timmar. Det gör att avbrottsersättning inte kommer att ges automatiskt. Men du kan ändå ha rätt till ersättning från elbolaget. Om du drabbats av en skada på grund av strömavbrott kan du läsa mer om dina konsumenträttigheter här.

Ersättning på grund av många strömavbrott? 

Många strömavbrott under en period kan klassas som bristande/dålig elkvalitet och kan innebära att du har rätt till ersättning. Det finns dock få eller inga tvister som prövats av ett tvistlösande organ som handlat om ersättning på grund av bristande elkvalitet och som gällt upprepade strömavbrott.

Du har alltid möjlighet att lämna in en ansökan till Allmänna reklamationsnämnden. Prövningen är skriftlig och kostnadsfri.

Läs här om hur du går tillväga för att begära ersättning på grund av bristande elkvalitet. 

Se till sommarstugan

Om du har sommarstuga på Gotland kan det var bra att titta till den efter höstens alla strömavbrott. 

Normalt kommer elen igång igen när strömavbrottet är över. Men i vissa fall kan strömmen utebli och då kan skador uppstå. Till exempel kan jordfelsbrytaren slå ifrån i samband med ett strömavbrott. I så fall kanske huset står utan el tills dess att någon åtgärdar brytaren. Det kan leda till att rör fryser sönder när kylan kommer med vattenskador som följd.