Skip to the content

Vägledning för dig som lurats in i ett elavtal genom att svara på ett sms fast du trodde att det endast handlade om mer information

Senast uppdaterad: 2020-10-27 18:59

Ett beslut från Allmänna reklamationsnämnden (ARN) kan hjälpa dig som är konsument och som har uppfattningen att du har lurats in i ett elhandelsavtal. Det gäller för det fall du svarat på ett sms från en säljare med uppfattningen att du skulle få mer information men då det istället visade sig att det tecknats ett elhandelsavtal med dig.

ARN har fattat ett vägledande beslut som handlar om det så kallade skriftlighetskravet vid telefonförsäljning. Beslutet handlar om en konsument som blev uppringd och där säljaren uppgav att företaget kunde skicka mer information om konsumenten svarade på ett sms. Det visade sig senare att konsumenten efter svar på sms:et ingick ett avtal med företaget trots att konsumenten var omedveten om det. I beslutet bedömer ARN att informationen i sms:et inte var tillräckligt tydlig och begriplig för att konsumenten skulle förstå att det handlade om ett bindande avtal. Konsumenten ansågs därför inte vara bunden av avtalet.

På elmarknaden är det vanligt med att säljare från enskilda elhandlare ringer upp konsumenter med avsikten att teckna elhandelsavtal. Under senare tid har det trots krav om skriftlig bekräftelse tyvärr ändå blivit vanligare att konsumenterna känner att de har lurats in i elhandelsavtal efter sådana samtal. Till oss på Konsumenternas Energimarknadsbyrå berättar konsumenter att de har blivit kontaktade av en elhandlare över telefon som påstått att de behöver svara ”ok” eller ”ja” på ett sms för att få mer information om ett avtalserbjudande. I det fall som konsumenten svarat på sms:et påstår sedan elhandlaren att det finns ett giltigt elhandelsavtal trots att konsumenten aldrig hade ambition att teckna ett avtal.

Om du har råkat ut för detta problem så kan du använda ARN:s beslut som argument vid en eventuell tvist med ett elhandelsföretag. Du får gärna kontakta oss för hjälp och vägledning i frågan.

» Byråns korta sammanfattning av ARN:s beslut.

» ARN:s pressmeddelande om beslutet.

» Mer om skriftlighetskravet vid uppsökande försäljning.

Om det är så att du sedan blir fakturerad från företaget utan att du har ingått ett elhandelsavtal så kan du bestrida fakturan. Läs mer om hur du då agerar och vilka råd Kronofogdemyndigheten lämnar om sådana så kallade bluffakturor.

5 tips om du ska bestrida en faktura

Råd om bluffakturor