Skip to the content

Elhandelsföretaget har bevisbördan för att konsumentens ”ok” i sms är en skriftlig accept av ett elhandelsavtal

Senast uppdaterad: 2021-06-23 09:19

Konsumenten begärde att Allmänna reklamationsnämnden skulle förklara att konsumenten inte var bunden av ett avtal.

Konsumenten blev uppringd av företaget som sålde en tjänst och som erbjöd att skicka ut information om avtalet till konsumenten. För att få informationen uppmanade företaget konsumenten först att svara på ett sms, vilket konsumenten gjorde. Det nämndes inget om att avtal ingicks om konsumenten svarade på sms:et eller att avtalet hade en viss bindningstid.

Företaget motsatte sig konsumentens begäran och påstod att konsumenten ingått avtal med företaget samt att konsumenten hade bekräftat med ett sms.

ARN konstaterade att eftersom det är företaget som påstår att ett avtal har ingåtts är det företaget som måste bevisa att konsumentens sms syftade till att acceptera företagets erbjudande. Företagets formulering i sms:et var inte tillräckligt klar och begriplig för att konsumentens ”Ok” skulle anses innebära att avtalet accepterades. Företaget hade inte heller bevisat att innehållet i telefonsamtalet mellan säljaren och konsumenten var sådant att hans sms måste ha utgjort något annat än en bekräftelse av att han önskade mer information. ARN bedömde därför att företaget inte bevisat att parterna har ingått ett bindande avtal. Konsumenten var därmed inte bunden av det av företaget påstådda avtalet.

Beslut 2019-04350: Konsumenten fick rätt