Skip to the content

Kunder hos Fi-Nergy Kraft AB anvisas ett nytt elhandelsföretag

Senast uppdaterad: 2021-07-05 04:33

Har du sedan tidigare valt Fi-Nergy Kraft AB som ditt elhandelsföretag? I sådant fall ska du nyligen ha anvisats ett nytt elhandelsföretag som levererar elen till dig istället för Fi-Nergy. Detta har skett i enlighet med gällande regler på elmarknaden. Det är dock viktigt att du kontrollerar priset för det nya avtalet då anvisade avtal ofta är mycket dyrare än exempelvis ett fast eller rörligt elavtal.

Vad har hänt?

Orsaken till att du har tilldelats ett nytt elhandelsföretag är att Fi-Nergy Kraft AB (Fi-Nergy) nyligen förlorade sitt balansansvar efter ett beslut från Svenska kraftnät som riktats mot den aktör som Fi-Nergy hade balansansvarsavtal med. Fi-Nergy har heller inte lyckats återställa balansansvaret. Utan ett balansansvar kan Fi-Nergy inte längre sälja el och då ska elnätsföretaget utse ett nytt elhandelsföretag till Fi-Nergys kunder.

Det nya företaget kallas för ett anvisat elhandelsföretag och avtalet som du automatiskt tilldelats kallas för ett anvisat elavtal. Anvisningen av ett nytt elhandelsföretag till dig är helt i sin ordning och syftar till att garantera att du inte blir utan el.

Om du har haft Fi-Nergy som ditt elhandelsföretag ska du få information från ditt elnätsföretag om vilket ditt nya elhandelsföretag är. Du kommer också få information från det nya elhandelsföretaget om priset och villkoren för det nya anvisade avtalet.

Eftersom anvisade avtal oftast är mycket dyrare än om du själv aktivt väljer ett avtal är det viktigt att du kontrollerar priset på det nya anvisade avtalet. Efter det kan du välja att återigen byta elhandelsföretag alternativt byta bort det anvisade avtalet hos den nya elhandlaren till ett billigare och bättre alternativ.

Både den statliga myndigheten Energimarknadsinspektionen och det statliga affärsverket Svenska kraftnät beskriver på sina webbplatser vad som har inträffat.

Tips till dig som är berörd

  • Kontrollera priset för det nya anvisade avtalet.
  • I genomsnitt så har ett anvisat avtal under de senaste åren för en villakund boendes i elområde 3 varit ungefär 40 procent dyrare än ett rörligt avtal (beräknat för perioden 2019–2021).
  • Fundera på att så snart som möjligt byta elhandelsföretag eller byta avtal hos det nya elhandelsföretaget.
  • Uppsägningstiden för ett anvisat avtal får inte vara längre än 14 dagar vilket gör det enkelt att snabbt byta elhandelsföretag.
  • Har ditt elhandelsavtal istället på initiativ från Fi-Nergy överlåtits till ett annat elhandelsföretag kan du läsa mer om överlåtelse av elhandelsavtal.

Mer information om anvisat avtal och byte av elhandelsföretag

Läs mer om anvisat avtal.

Läs mer om byte av elhandelsföretag.

Du kan hitta tillgängliga elhandelsföretag och avtal på Energimarknadsinspektionens prisjämförelsesida elpriskollen.se.

Vilken information ska du få vid anvisning av ett nytt elhandelsföretag?

Elnätsföretaget ska utan dröjsmål underrätta dig om vilket elhandelsföretag som du har anvisats och om ellagens bestämmelser om byte av elhandelsföretag.

Det anvisade elhandelsföretaget ska utan dröjsmål underrätta dig om de villkor för leveransen som elhandelsföretaget tillämpar. Som villkor räknas också priset för det anvisade avtalet.