Skip to the content

Gasfaktura

Fakturans innehåll

Dina gaskostnader består av två delar. Dels betalar du för att vara ansluten till nätet, den så kallade nätkostnaden, och dels betalar du för inköp av den gas som du gör av med, den så kallade gas- eller gashandelskostnaden. Du kan inte välja nätföretag eftersom nätet är uppbyggt på lokala monopol, men du har möjlighet att välja gasleverantör.

Några gasleverantörer vänder sig enbart till sina lokala kunder medan andra säljer över hela gasnätet.

Om din gasleverantör och ditt gasnätsföretag ingår i samma koncern brukar kostnaderna samfaktureras. Du får då en faktura som innehåller både nät- och gaskostnader. I annat fall får du två fakturor, en som avser nätkostnaden och en som avser gasleveransen.

Gaskostnader

Kostnaderna för gasleverans består av

  • gaspriset (rörlig eller fast avgift eller en kombination), 
  • naturgasskatt, och
  • moms.

Gasnätsföretagen och gasleverantörerna får inte kräva fakturaavgift eller avgift för fakturaunderlag. Fakturan ska vara tydlig och innehålla information om förbrukning och de aktuella gaspriser som fakturan grundas på.