Skip to the content

Normal elförbrukning och elkostnad för lägenhet

Vad är normala elkostnader för en lägenhet?

Statistiska centralbyrån har tagit fram olika typkunder för el, en normal energiförbrukning för en mindre lägenhet är ca 2000 kWh/år och en större bostad använder ca 5000 kWh/år. Schablonvärdena gäller bostäder som inte använder el för uppvärmning.

Totalkostnaden för el per kWh är 251 öre/kWh (2,5 kr/kWh) för en liten lägenhet, som en etta eller en mindre tvåa. Kostnaden är ca 2,15 kr/kWh i genomsnitt för en större lägenhet. Då inkluderas alla kostnader och är ett medelvärde av elnätsavgifter, energiskatter, medelvärde på elpris och moms.

Den totala elkostnaden per år är med dessa förutsättningar är ca 5.000 kr för en mindre lägenhet och ca 11.000 kr för en större bostad.

Elkostnaden per kWh under 2019

Elkostnaden var under 2019 i genomsnitt 251 öre per kilowattimme för mindre lägenheter (årsförbrukning 1000-2499 kWh) och 215 öre per kilowattimme för större lägenheter (årsförbrukning 2500-4999 kWh).

Siffrorna inkluderar elnätsavgifter, elpris och skatter och avser lägenheter där värme ingår i hyran/månadsavgiften. 

 

Variationer över året

Energianvändningen varierar över året och det innebär att kostnaderna är högre på vintern än på sommaren, skillnaden är större om du använder el för uppvärmning. I din elräkning kan du se beräknad årlig energianvändning, du kan även se den förbrukning som fakturerats det senaste året. I tabellen nedan kan du se hur elanvändningen normalt kan variera per månad, med varierande elkostnader som följd. Hur just dina kostnader kommer att förändras över året beror på hur fördelningen mellan fasta och rörliga priskomponenter ser ut för dig och de vanor du har som påverkar din energianvändning.

För små lägenheter är den fasta kostnaden (abonnemangsavgiften för elnätsavgiften och elhandelsavtal) en så stor del av elkostnaden att månadsavgiften inte varierar så mycket från månad till månad. En genomsnittlig månadskostnad är därför ca 400 kr/månad för mindre lägenheter. För dessa hushåll är det särskilt viktigt att välja elavtal med låga årsavgifter eftersom kostnaden du betalar per använd kWh inte kan förändra totalkostnaden så mycket. 

» Läs mer om att jämföra elpriser och välja elavtal

 

Månad Normal elkostnad för större lägenhet [kr/månad]
Januari 1500
Februari 1300
Mars 1300
April 1100
Maj 650
Juni 450
Juli 300
Augusti 300
September 550
Oktober 850
November 1100
December 1400

 

Varför är min elförbrukning så hög?

Elkostnaderna i hushållen varierar relativt mycket mellan hushåll i Sverige och påverkas bland annat av:

Störst påverkan på din energianvändning har ofta värme, varmvatten och ventilation. Om du till exempel använder element för att stödvärma din bostad eller tar många bad kan din energianvändning stiga relativt mycket. 

» Energi- och klimatrådgivare i din kommun kan ge närmare information och hjälpa dig att se över din förbrukning.

» Om du misstänker att din elmätare visar fel kan du läsa mer här

Lägenhetsabonnemang

För dig som bor i lägenhet och har en hög elnätsavgift kan det vara bra att kontrollera om du har ett lägenhetsabonnemang och rätt säkringsnivå. Lägenhetsabonnemang innebär ofta att elnätsavgiften är lägre än för andra typer av abonnemang. Du har själv valt att teckna elnätsavtalet med vissa förutsättningar men elnätsföretaget har ett särskilt ansvar att informera om, för kunden, förmånliga abonnemang, enligt Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

» ARN ansåg att konsument som betalat för villa- istället för lägenhetsabonnemang hade rätt till återbetalning av mellanskillnaden

Senast uppdaterad: 2021-09-15 17:49