Skip to the content

Normal elförbrukning och elkostnad för villa

Vad är normala elkostnader för en villa?

Statistiska centralbyrån har tagit fram olika typkunder för el, normal energiförbrukning för en villa är ca 20.000 kWh/år. Om du har fjärrvärme eller värmer huset och vatten på annat sätt än med el är en normal elanvändning ca 5000 kWh/år.  

Totalkostnaden för el per kWh var i snitt ca 218 öre/kWh under första halvåret 2023 för en vanlig villa i Sverige, med en årlig elförbrukning på ca 20.000 kWh/år, enligt Statistiska centralbyrån. Då inkluderas alla kostnader som elnätsavgifter, energiskatter, elpris och moms.

Den totala elkostnaden per år är med dessa förutsättningar ca 43 600 kr/år.

Elkostnaden per kWh under första halvåret 2023

Under första halvåret 2023 var elkostnaden i genomsnitt 218 öre per kilowattimme för hushåll där förbrukningen översteg 15.000 kWh/år. Siffrorna inkluderar elnätsavgifter, elpris och skatter. Under 2022 hade många villor en totalkostnad för el som var ca 248 öre per kilowattimme (kWh).

Observera att siffrorna för 2023 endast avser första halvåret 2023. Siffrorna inkluderar elnätsavgifter, elpris och skatter och avser lägenheter där värme ingår i hyran/månadsavgiften. 

Variationer över året

Energianvändningen varierar över året och det innebär att kostnaderna är högre på vintern än på sommaren. I din elräkning kan du se beräknad årlig energianvändning, du kan även se den förbrukning som fakturerats det senaste året. I tabellen nedan kan du se hur elanvändningen normalt kan variera per månad, med varierande elkostnader som följd. Hur just dina kostnader kommer att förändras över året beror på hur fördelningen mellan fasta och rörliga priskomponenter ser ut för dig och de vanor du har som påverkar din energianvändning.

För hushåll med hög förbrukning av el spelar elavtalets pris per kWh större roll, det är något att tänka på när det är dags att välja elavtal.

»  Läs mer om att jämföra elpriser och välja elavtal

 

Månad Normal elkostnad för villor med 20.000 kWh/år [kr/månad]
Januari 6 104
Februari 5 232
Mars 5 232
April 4 360
Maj 2 616
Juni 1 744
Juli 1 308
Augusti 1 308
September 2 180
Oktober 3 488
November 4 360
December 5 668

 

Varför är min elförbrukning så hög?

Elkostnaderna i hushållen varierar relativt mycket mellan hushåll i Sverige och påverkas bland annat av:

Störst påverkan på din energianvändning har ofta värme, varmvatten och ventilation. Om du till exempel använder element för att stödvärma din bostad eller tar många bad kan din energianvändning stiga relativt mycket. 

» Energi- och klimatrådgivare i din kommun kan ge närmare information och hjälpa dig att se över din förbrukning

» Om du misstänker att din elmätare visar fel kan du läsa mer här