Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Normal elförbrukning och elkostnad för villa

Vad är normala elkostnader för en villa?

Konsumentverket räknar med att normal energiförbrukning för en villa är ca 20.000 kWh/år. Om du har fjärrvärme eller värmer huset på annat sätt än med el (som värmepump eller el-element) är en normal elanvändning ca 5000 kWh/år.  

Totalkostnaden för el per kWh var i snitt ca 145 öre/kWh (1,4 kr/kWh) under 2018 för en vanlig villa i Sverige, med en årlig elförbrukning på ca 20.000 kWh/år, enligt Statistiska centralbyrån. Då inkluderas alla kostnader som elnätsavgifter, energiskatter, elpris och moms.

Den totala elkostnaden per år är med dessa förutsättningar är ca 29.000 kr/år.

Elkostnaden per kWh under 2018

Enligt statistik från Statistiska centralbyrån för första halvåret 2018 var elkostnaden i genomsnitt 145 öre per kilowattimme om förbrukningen överstiger 15.000 kWh/år. Siffrorna inkluderar elnätsavgifter, elpris och skatter. Många villor har i år en totalkostnad för el som är ca 1,4 kr per kilowattimme (kWh). 

Variationer över året

Energianvändningen varierar över året och det innebär att kostnaderna är högre på vintern än på sommaren. I din elräkning kan du se beräknad årlig energianvändning, du kan även se den förbrukning som fakturerats det senaste året. I tabellen nedan kan du se hur elanvändningen normalt kan variera per månad, med varierande elkostnader som följd. Hur just dina kostnader kommer att förändras över året beror på hur fördelningen mellan fasta och rörliga priskomponenter ser ut för dig och de vanor du har som påverkar din energianvändning.

För hushåll med hög förbrukning av el spelar elavtalets pris per kWh större roll, det är något att tänka på när det är dags att välja elavtal.

»  Läs mer om att jämföra elpriser och välja elavtal

 

Månad Normal elkostnad för villor med 20.000 kWh/år [kr/månad]
Januari 4050
Februari 3500
Mars 3500
April 2900
Maj 1750
Juni 1150
Juli 900
Augusti 900
September 1450
Oktober 2300
November 2900
December 3750

 

Varför är min elförbrukning så hög?

Elkostnaderna i hushållen varierar relativt mycket mellan hushåll i Sverige och påverkas bland annat av:

Störst påverkan på din energianvändning har ofta värme, varmvatten och ventilation. Om du till exempel använder element för att stödvärma din bostad eller tar många bad kan din energianvändning stiga relativt mycket. 

» Energi- och klimatrådgivare i din kommun kan ge närmare information och hjälpa dig att se över din förbrukning

» Om du misstänker att din elmätare visar fel kan du läsa mer här

Senast uppdaterad: 2020-01-13 08:37