Skip to the content

Klagomål om Svealands Elbolag


Här beskrivs vanliga klagomål som byrån tagit emot om Svealands Elbolag under det senaste året. Svealands Elbolag har många klagomål sett till vad som är normalt på elmarknaden. Företaget publicerades på klagomålslistan i januari 2021. 

Klagomål mot Svealands Elbolag som ingår som underlag till denna information gäller ärenden där en kund till företaget inte kunnat lösa tvisten i direktkontakt med företagets kundtjänst utan istället behövt söka vägledning hos oss på Konsumenternas energimarknadsbyrå. Byrån har tittat på om det finns grund för klagomålen.


Till information om alla företag på klagomålslistan

Klagomål om att Svealands Elbolag övertar avtalet från en annan elhandlare till dyrare pris

Konsumenter har återkommande under 2022 klagat på att Svealands Elbolag har övertagit konsumentens elavtal från en annan elhandlare. Överlåtelsen har i flera fall skett utan att konsumenten fått information om detta från Svealands Elbolag.

Enligt uppgifter från många konsumenter som råkat ut för detta sker överlåtelsen till ett sämre avtal med ett mycket högre pris. Konsumenterna upplever exempelvis att det har tillkommit en månadsavgift och att Svealands Elbolag menar att det tidigare avtalet har upphört och att konsumenten istället faktureras för ett dyrare tillsvidareavtal. Flera konsumenter hävdar att när de har varit i kontakt med Svealands Elbolag så hänvisar inte företaget till de ursprungliga avtalsvillkoren som stöd i faktureringen utan hävdar istället att det nya priset gäller och är fastställt på egen hand av Svealands Elbolag. 

» Denna vägledning lämnar vi om överlåtelse av elavtal

Klagomål om felaktiga fakturor 

Konsumenter med rörligt avtal klagar ofta på att fakturan visar ett för högt pris i öre per kWh. Flera konsumenter som har tecknat rörligt avtal med Svealands Elbolag när företaget var billigast på marknaden kan inte förstå varför Svealands Elbolag nu skickar fakturor som är mycket högre än andra elhandlare som konsumenterna har jämfört med. Konsumenterna menar också att fakturorna är felaktiga eftersom det inte går att hitta det belopp i öre per kWh som Svealands Elbolag har fakturerat för varken i de ursprungliga avtalsvillkoren eller i avtalsbekräftelsen. Trots att det är Svealands Elbolag som ska bevisa att det fakturerade beloppet i öre per kWh stämmer överens med vad som överenskommits så klagar konsumenterna återkommande på att Svealands Elbolag inte kan förklara beloppet i fakturan.

Klagomål om kraftig prishöjning efter tolv månader för konsumenter med rörligt avtal 

Konsumenter med rörligt avtal där prisvillkoren varit gällande i tolv månader klagar på att Svealands Elbolag efter tolv månader kraftigt höjer elpriset utan att lämna information om prishöjningen. Det fakturerade priset som Svealands Elbolag därefter menar är gällande motsvarar enligt konsumenterna en nivå som oftast ligger 1-2 kronor per kWh högre än vad konkurrerande elhandlare tar betalat för ett rörligt avtal. Konsumenterna som klagar om detta hittar ingen information om det nya priset varken i det ursprungliga avtalsvillkoren eller i annan information från Svealands Elbolag. Vid enstaka tillfällen när konsumenten har sagt upp ett sådant avtal har Svealands Elbolag skickat en brytavgiftsfaktura då de menar att avtalet brutits i förtid.

Klagomål om avsaknad av information om att avtalet är på väg att löpa ut

I klagomålen uppger konsumenter med fastprisavtal att de inte fick någon information från Svealands Elbolag när avtalet var på väg att löpa ut. Konsumenterna missade därför att säga upp avtalet och uppger att de när avtalet löpt ut blivit lagda på ett rörligt avtal som Svealands Elbolag kallar för tillsvidareavtal.

Tillsvidareavtalets pris har enlig konsumenterna varit mycket högt i jämförelse med priset för andra jämförbara alternativ på marknaden. Ofta skiljer det mellan 1-2 kronor per kWh mellan det pris som Svealands Elbolag har fakturerat och det pris som konsumenten uppfattar som rimligt.

Svealands Elbolag har ofta svarat konsumenterna att att de har skickat informationen om att avtalet är på väg att löpa ut via ordinarie postgång och att det fakturerade priset därför gäller. 

» Läs mer om elhandlarnas skyldighet att informera om att ett avtal är på väg att löpa ut

Klagomål om problem med att få svar på klagomålen från Svealands Elbolag

Det är vanligt med klagomål om att Svealands Elbolag inte besvarar konsumenternas konkreta frågor och klagomål då konsumenten kontaktar företaget. Vid klagomål om felaktig fakturering menar många konsumenter att Svealands Elbolag pekar på den generella marknadsutvecklingen istället för att förklara var i avtalet eller i informationen från företaget som det fakturerade priset finns beskrivet.  

Om du behöver vägledning i ett ärende som gäller Svealands Elbolag 

Om du hamnat i en tvist med ett elbolag kan du kontakta oss på Konsumenternas energimarknadsbyrå. Byråns medarbetare har juridisk expertis inom energiområdet och kan ge dig vägledning om vad som gäller i ditt ärende.

» Till Kontakta oss

Tips till konsumenter som har eller vill teckna avtal med Svealands Elbolag

Om du avser att teckna avtal eller har avtal med Svealands Elbolag bör du:

 • Spara avtalsvillkor och information om avtalet. Underlagen kan du använda om det t.ex. påstås att du har brutit elavtalet när du bytt elleverantör.
 • Säg upp ditt elavtal själv, även om bindningstiden löper ut.
 • Om du ska byta elleverantör bör de se till att säga upp ditt avtal själv, helst via e-post, innan uppsägningstiden löper ut. Spara bevis på din uppsägning.
 • Kontakta alltid företaget via e-post, om du har möjlighet, då kan du visa i efterhand vad du och företaget sagt i ett ärende. Spara all kommunikation med företaget.
 • Kontrollera att du faktureras enligt de villkor du har accepterat.

Tips till näringsidkare som vill teckna elavtal över telefon

Om du är företagare och blir kontaktad av en telefonförsäljare eller får besök av en säljare som vill sälja elavtal bör du:

 • Ifrågasätta påståenden om samarbeten med din befintliga elleverantör eller elnätsföretag.
 • Ifrågasätta påståenden om att företaget erbjuder dig det billigaste elpriset på marknaden, särskilt om det är ett rörligt elprisavtal.
 • Lyssna noga under hela säljsamtalet för att säkerställa vilket företag som anges som avtalspart.
 • Lyssna noga när bindnings- och uppsägningstid anges.
 • Begära att få ett skriftligt erbjudande istället och svara inte "ja" på säljarens frågor om du accepterar något. Om elhandelsföretaget eller kunden så önskar ska skriftligt avtal träffas om försäljningen, enligt branschens allmänna avtalsvillkor.
 • Räkna med att endast själva avtalstecknandet kommer att sparas i ljudfilen från säljsamtalet vid telefonförsäljning. Säljlöften som ges innan avtalstecknandet kommer inte att spelas in och sparas. Du måste därför säkerställa att säljlöften anges eller ingår i avtalsvillkoren när avtalet tecknas.
 • Avsluta samtalet snabbt om du inte är intresserad av att byta elleverantör.
 • Känna till att du inte har ångerrätt om du är näringsidkare om det inte särskilt avtalats om det. Teckna därför bara avtal du vet att du inte kommer att ångra. Ångerrätten gäller dock för dig med enskild firma som bedriver verksamheten i hemmet och din elförbrukning är för ändamål som huvudsakligen faller utanför näringsverksamheten.

Svensk Handels Varningslista

Om du har företag och har klagomål på Svealands Elbolag kan du anmäla ditt klagomål till Svensk Handels Varningslista. Där varnar Svensk Handel för bluffakturor, företag med oseriösa försäljningsmetoder och för erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande. Varningslistan riktar sig enbart till företagskunder på elmarknaden (inte konsumenter).

» Till Svensk Handels Varningslista

Anmäla till tillsynsmyndighet

Konsumentverket

Konsumenter kan anmäla företag till Konsumentverket om de inte följer den konsumenträttsliga lagstiftningen inom följande områden:

 • Marknadsföring
 • Avtalsvillkor
 • Prisinformation
 • Säljmetoder
 • Automatisk avtalsförlängning utan meddelande

Konsumentverket jobbar för konsumentkollektivet. Din anmälan innebär inte att Konsumentverket hjälper dig personligen i just ditt ärende. Din anmälan kan dock hjälpa andra konsumenter i framtiden genom att Konsumentverket uppmärksammas på aktuella konsumentproblem så att verket riktar sina tillsynsaktiviteter rätt.

» Till Konsumentverket

Energimarknadsinspektionen

Du kan också göra en anmälan till Energimarknadsinspektionen om ditt klagomål till exempel gäller:

 • Att ditt avtal har förlängts utan meddelande om bl.a. prisinformation. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
 • Preliminär fakturering. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
 • Faktura-avgifter. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
 • Bristande klagomålshantering för konsumenter.
 • Sen slutfakturering för konsumenter.

» Till Energimarknadsinspektionen

Din anmälan innebär inte att Energimarknadsinspektionen hjälper dig personligen i just ditt ärende.

Senast uppdaterad: 2023-07-03 14:39