Skip to the content

Automatisk avtalsförlängning

Många elavtal förlängs automatiskt om kunden inte aktivt kontaktar företaget och säger upp avtalet. ​Det kan ibland vara orsaken till att du som konsument har blivit fakturerad en brytavgift eller inte kan byta elleverantör som du tänkt.

Otillåten förlängning av avtal

Att avtalet förlängs när det löper ut måste framgå i avtalets villkor. Men två olika lagar ställer också krav på att företaget måste informera dig om avtalsförlängningen, för att förlängning av avtalet ska vara tillåten. 

Ellagens krav på information 

Enligt ellagen ska det framgå i elavtalets villkor vad som händer med ett tidsbestämt avtal när det löper ut. De flesta avtal förlängs med en ny avtalsperiod, men villkor och löptid kan skilja sig ifrån det avtal du har haft tidigare.

Du ska enligt ellagen även få informationen i ett särskilt meddelande 60-90 dagar innan avtalet löper ut. Elleverantören ska då informera elanvändaren om det avtal om leverans av el som börjar gälla när det nuvarande avtalet löpt ut. Informationen ska åtminstone innehålla uppgifter om det nya avtalets:

– avtalstyp
– bindningstid
– uppsägningstid och
– pris. 

Allmänna reklamationsnämnden har i ett beslut kommit fram till att det inte var tillåtet att förlänga ett avtal utan meddelandet enligt ellagen.

Till beslut från Allmänna reklamationsnämnden

Lagen om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning

Sedan den 1 mars 2015 regleras automatisk avtalsförlängning i lagen om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängningLagen gäller när ett tidsbestämt avtal mellan en näringsidkare och en konsument innehåller villkor om att avtalet förlängs om konsumenten inte säger upp det.

För tidsbestämda avtal som ingås, eller förlängs, ska företaget påminna konsumenten om avtalsvillkor som innebär att avtalet förlängs om konsumenten inte säger upp det. Påminnelsen ska vara skriftlig och lämnas senast en månad före den tidpunkt då avtalet senast måste sägas upp. Påminnelsen och det särskilda meddelandet enligt ellagen kan ingå i samma meddelande. 

Om elföretaget inte påminner konsumenten, har konsumenten rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Har avtalstiden inte löpt ut, har konsumenten dock endast rätt att säga upp avtalet till avtalstidens utgång.

Den här lagen omfattar inte avtal där konsumenten efter förlängningen kan säga upp avtalet till upphörande inom tre månader från uppsägningen.

 
Otillåten förlängning av avtal

Om du har fått ditt elavtal förlängt bör du:

  1. undersöka om det anges i avtalsvillkoren att avtalet ska förlängas när det löper ut.
  2. undersöka om du har fått ett (eller två) särskilda meddelanden som informerar dig om att avtalet förlängs om du inte säger upp det, samt det förlängda avtalets villkor. 
  3. kontakta företaget för att bestrida förlängningen vid brister.
    Till information om hur du går till väga

Du kan kontakta Energimarknadsbyråns vägledning för att få vägledning.

Kontaktuppgifter till Energimarknadsbyråns vägledning