Skip to the content

Anvisad gasleverantör

Gasnätföretaget måste underrätta kunden om vilken gasleverantör som nätföretaget anvisat åt kunden, när kunden inte själv har valt. Denna situation uppstår oftast när någon flyttat in till en ny anläggning.

Med en anvisad gasleverantör följer ett anvisat pris som ofta är högre än gasleverantörens avtalspriser. Kunden ska också få information om vilka bestämmelser som gäller vid byte av gasleverantör.

» Läs mer om anvisat pris

Senast uppdaterad: 2020-03-10 12:52