Skip to the content

Byte av gasleverantör

Gasleverantörerna brukar erbjuda avtal för dem som har småhus med gasuppvärmning. Om man bor i lägenhet och är så kallad spisgaskund är det svårare att hitta en gasleverantör som vill teckna avtal.

Byte av gasleverantör kan registreras varje dag i månaden. Om du har ett avtal med fast eller rörligt pris för viss tid med din leverantör bör du dock inte byta före avtalstidens slut. Gör du det ändå är det ett avtalsbrott och du kan bli skyldig att betala en ersättning till tidigare gasleverantör.

Ha koll på uppsägningstiden

Kontrollera vilken uppsägningstid som gäller för ditt avtal. Du kan behöva säga upp ditt avtal långt i förväg, till exempel för att undvika automatisk förlängning. 

Var ute i god tid 

När du vill göra ett byte måste du i god tid innan kontakta den nya gasleverantören. Ofta behöver leverantörerna en månad för att genomföra ett byte. Detta bland annat beroende på den ångerfrist om 14 dagar som du har vid distansavtal. 

» Mer om ångerrätt