Skip to the content

Varning för oseriös telefonförsäljning av elavtal

Senast uppdaterad: 2021-06-15 08:34

Fler kunder än någonsin tidigare kontaktar oss just nu på Konsumenternas Energimarknadsbyrå med klagomål om telefonförsäljning. Då många känner sig lurade och klagomålen är så pass allvarliga vill vi ge dig rådet att direkt avsluta samtal med telefonförsäljare om du inte vill teckna elavtal.

Upprörda kunder berättar liknande historier om hur de blivit lurade. Enligt klagomålen börjar det med att en telefonförsäljare ringer och ofta utger sig för att representera ett annat företag, exempelvis kundens nuvarande elhandlare. När säljaren presenterar elavtalet så är det vanligt att viktig information om bindningstiden eller uppsägningstiden utelämnas och att priset beskrivs som mycket mer fördelaktigt än vad det i verkligheten är. Därefter försöker säljaren på olika sätt få kunden att besvara ett sms, oftast genom att påstå att kunden är tvungen att svara på sms-meddelandet för att få mer information om avtalet. Säljarna beskrivs ofta som mycket forcerande. Kundens svar på sms-meddelandet som alltså avser en vilja att ta emot mer information används sedan som en bekräftelse på ett faktiskt elavtal. Mot kundens vilja hävdar sedan elhandlaren att avtalet är giltigt. Det påstådda avtalet har ofta lång bindningstid och ett betydligt högre pris än vad kunden tidigare har haft.

Enligt klagomålen är det både konsumenter och personer som driver mindre företag som drabbas. För den som drabbas är det ofta mycket svårt att ta sig ur det påstådda elavtalet.

Konsumentverket har konstaterat att ett elavtal där konsumenten vilseleds och övertalas att svara ja på ett sms anses vara ett ogiltigt avtal.

Råd till dig som blir uppringd och inte vill teckna elavtal

  • Avsluta samtalet direkt!
  • Besvara aldrig ett sms om du inte vill ingå ett nytt elavtal.
  • Var ifrågasättande till påståenden om samarbeten med din nuvarande elhandlare eller elnätsföretag.
  • Innan du tecknar elavtal kan du besöka Energimarknadsbyråns klagomålslista och se om företaget finns med på listan och vad klagomålen i sådana fall handlar om.

Det finns också elhandlare som använder seriösa metoder vid telefonförsäljning. I det fall som du vill teckna avtal med telefonförsäljare så har vi tagit fram råd om att teckna avtal via telefon.

Om du har blivit lurad in i ett elhandelsavtal så går det bra att kontakta oss för vägledning. Vi nås både över telefon och e-post. Det är viktigt att känna till att det går att bestrida giltigheten i avtal och enskilda fakturor men att du då ska agera på rätt sätt och på rätt grunder. Läs gärna mer på Energimarknadsbyråns webbplats.