Skip to the content

Dödsbo

De flesta elnätsföretag och elhandelsföretag prenumererar på  Statens personadressregister (SPAR) och får då automatiskt information om att kunden har avlidit. I annat fall behöver de efterlevande dödsbodelägarna själva ta kontakten med elnätsföretaget och elhandelsföretaget.   

Dödsboets elavtal

Enligt huvudregeln tar dödsboet över den avlidnes samtliga skulder och fordringar så länge boet inte är skiftat. Dödsboet kan sägas träda i den avlidnes plats och finns kvar tills när dödsboet är skiftat, vilket bland annat inkluderar betalning av skulder och fördelning av tillgångar till arvingar och testamentstagare.

Dödsboets befintliga elavtal bör gälla till dess att dödsboet aktivt gjort en anmälan om att dödsboet eller någon annan ska vara avtalspart eller elnätsföretaget underrättat elhandelsföretaget om att det finns en annan kund i uttagspunkten.

Om det inte inkommer någon anmälan om ändrad kund tar elföretaget kontakt med dödsboet och förhör sig om det är dödsboet som ska överta avtalet eller om det är någon efterlevande som ska träda in som kund. Konsumentvillkoren gäller tills det är utrett.

Avtalsvillkor

Eftersom ett dödsbo är en juridisk person kan elnätsföretaget och elhandlaren kräva att avtalsvillkoren för konsument, EL/NÄT 2012 K (rev 2), byts ut mot avtalsvillkoren för näringsidkare, EL/NÄT 2012 N (rev). Om avtalen fortlöper i dödsboets namn och avtalsvillkoren för näringsidkare ska tillämpas, förutsätter det att villkoren skickas till dödsboet.

» Om de allmänna avtalsvillkoren för konsumenter

Nytt elpris

Det kan förekomma att elhandlaren går med på att låta ett elavtal fortsätta med samma pris, vilket kan vara en fördel.

Föra över elavtal till delägare i dödsboet

Istället för att dödsboet skriver om avtalen, kan någon av delägarna i dödsboet välja att själv stå för avtalen i eget namn. Denne tecknar då nya avtal i sitt namn. Även i denna situation finns det elhandlare som medger överföring av tidigare elpris. Du kan alltid kontrollera möjligheten att föra över ett elavtal med din elhandlare.

Senast uppdaterad: 2022-01-19 10:23