Skip to the content

Dödsbo

I de flesta fall krävs att de efterlevande dödsbodelägarna själva tar kontakt med sitt elnätsföretag och sin elhandlare för att meddela att kunden avlidit. Vissa företag får dock automatiskt sådana uppgifter via Statens personadressregister (SPAR). Avtalen med dödsboet upphör i juridisk mening att gälla när dödsboet är skiftat.  
   

Dödsboets elavtal

Enligt huvudregeln tar dödsboet över den avlidnes samtliga skulder och fordringar så länge boet inte är skiftat. I juridisk mening upphör de befintliga avtalen med den avlidne i samband med dödsfallet och nya avtal ska tecknas av dödsboet.

Avtalsvillkor

Eftersom ett dödsbo är en juridisk person kan elnätsföretaget och elhandlaren kräva att avtalsvillkoren för konsument, EL/NÄT 2012 K (rev 2), byts ut mot avtalsvillkoren för näringsidkare, EL/NÄT 2012 N (rev). Om avtalen fortlöper i dödsboets namn och avtalsvillkoren för näringsidkare ska tillämpas, förutsätter det att villkoren skickas till dödsboet.

» Om de allmänna avtalsvillkoren för konsumenter

Nytt elpris

I och med att det är fråga om ett nytt avtal, som träffas mellan dödsboet och företaget, kan det också bli aktuellt med nytt elpris. Många elhandlare går dock med på att låta ett elavtal fortsätta med samma pris, vilket ibland är en fördel. Även en inflyttningsavgift kan komma att tas ut av dödsboet eftersom det är fråga om en ny kund. I situationer när det handlar om dödsfall är det dock vanligt att inflyttningsavgift inte tas ut av elnätsföretaget. 

Föra över elavtal till delägare i dödsboet

Istället för att dödsboet skriver om avtalen, kan någon av delägarna i dödsboet välja att själv stå för avtalen i eget namn. Denne tecknar då nya avtal i sitt namn. Även i denna situation finns det elhandlare som medger överföring av tidigare elpris. Du kan alltid kontrollera möjligheten att föra över ett elavtal med din elhandlare.

Senast uppdaterad: 2021-04-21 07:19