Skip to the content

Nyanslutning

Regler som gäller för anslutning till elnätet av kundens uttagspunkt återfinns i ellagen, de allmänna avtalsvillkoren samt nätföretagets i förekommande fall särskilda villkor.

Föranmälan om anslutning till elnät 

Du ska alltid kontakta en behörig elinstallatör som hjälper dig. Har du några frågor så kontaktar du den berörda elnätsföretaget. Elinstallatören ska skicka in en föranmälan om anslutning till elnät till elnätsföretaget. Denna föranmälan måste vara nätföretaget tillhanda minst sex veckor innan anslutning ska ske. Efter din föranmälan ska nätföretaget skicka dig en offert. 

Nätföretagets anslutningsskyldighet

Nätföretaget är skyldigt att på skäliga villkor ansluta en anläggning till elnätet. Till begreppet villkor räknas avgifter och övriga villkor som nätföretaget ställer upp för att utföra det arbete som krävs samt se till att du tillförsäkras en godtagbar leveranskvalitet. 

Tillfällig anslutning

Behöver du byggström vid nybyggnation så måste du skaffa dig en tillfällig anslutning. Den av dig anlitade elinstallatören ska skicka in en föranmälan till nätföretaget. Denna föranmälan måste vara nätföretaget tillhanda minst två veckor innan arbetet med elanslutningen ska börja. 

Färdiganmälan

När din elanläggning är klar att tas i drift ska elinstallatören sända in en färdiganmälan till nätföretaget. Av den ska framgå vilken mätarsäkring som har installerats. Det är viktigt att detta blir rätt eftersom säkringsstorleken blir avgörande för vilken nätavgift som ska tillämpas för din anläggning. 

Anslutningsavgifter

När elnätsföretaget ansluter din anläggning till elnätet kan de ta ut en anslutningsavgift som du måste betala. Anslutningsavgiften och övriga villkor kring anslutningen ska enligt ellagen vara skäliga.

» Mer om anslutningsavgifter

Tillsyn och prövning

Energimarknadsinspektionen (Ei) har tillsyn över att villkoren och priset för anslutningen till elnätet är skäliga. Om du anser att villkoren i ditt fall är oskäliga kan du begära prövning hos Ei.

» Begär prövning av dina anslutningsvillkor på Ei:s webbplats

Ei har gett ut en PM som upplyser om principer och normer som inspektionen använder i prövningsärenden gällande skäliga villkor för anslutning till elnätet. Ei har ingen föreskriftsrätt och kan inte utforma bindande regler. Inspektionens PM är således inte bindande. 

» Läs PMen "Metod för fastställande av skäliga anslutningsavgifter för uttag 16-25A" på Ei:s webbplats

Senast uppdaterad: 2021-04-21 07:19