Skip to the content

Inflyttning

När du är ny som elkund måste du teckna ett elnätsavtal och ett elavtal. Du har alltså inte automatiskt ett elnätsabonnemang i och med att du flyttat in. 

Om du flyttar måste du teckna ett nytt elnätsavtal, men kan ibland behålla ditt elavtal, detta gäller även om du flyttar inom samma fastighet eller trappuppgång. Det beror på att elnätsavtalet är kopplad till din elmätare.

Det går inte att välja elnätsföretag, vilket företag som blir aktuellt avgörs av var fastigheten är belägen rent geografiskt.  

Återanslutning

Flera elnätsföretag har som rutin att frånkoppla anläggningar där det inte finns någon registrerad elnätsabonnent och du kan få betala en avgift för att elen ska kopplas på igen.

Var ute i god tid

Inflyttning kan ske när som helst i månaden. Som kund har du, från dagen för tillträde, rätt att få el från det elhandelsföretag du själv valt. Detta gäller under förutsättning att den elhandlaren du valt har meddelat ditt nätföretag om att ni har ett elavtal. Det måste göras senast dagen för tillträde.

Tänk på att vara ute i god tid, i alla fall några arbetsdagar, så att inblandade företag hinner göra ändringarna. Om inte nätföretaget har fått detta meddelande när du börjar använda elen, är det nätägarens anvisade elhandelsföretag som du ska betala till. 

Avtal med elnätsföretaget

Det går inte att välja elnätsföretag, vilket företag som blir aktuellt avgörs av var fastigheten är belägen rent geografiskt. Kontakta nätägaren i området där fastigheten är belägen och teckna ett elnätsabonnemang. Detta gäller även om du flyttar inom samma fastighet eller trappuppgång. Du har alltså inte automatiskt ett elnätsabonnemang i och med att du flyttat in. Flera elnätsföretag har som rutin att frånkoppla anläggningar där det inte finns någon registrerad elnätsabonnent och du kan debiteras en kostnad för att få elen påkopplad igen. Ellagen utgår från att konsumenten har ett avtal med en nätägare om att vara ansluten till elnätet. 

Betalningsskyldighet

Om du inte tar kontakt med elnätsägaren innan du börjar ta ut el är du ändå betalningsskyldig för anslutning till elnätet och för din elförbrukning. Det kan uppstå problem med stora krav i efterhand när det upptäcks att du tagit ut el utan att ha ett avtal om detta. Risk finns också att mätaren inte kommer att läsas av förrän långt efter inflyttningen. 

Avläsning

Om det funnits en tidigare abonnent på elanläggning som du tar över så är elnätsföretaget ansvarigt för att elmätaren läses av den dag som elnätsavtalet börjar gälla mellan dig och elnätsföretaget. Avläsningen är viktig för att rätt person betalar för den el som har använts.

Avtal med elhandelsföretaget

Det andra avtal du måste ingå är ett elhandelsavtal. Du har rätt att välja elhandlare redan innan tillträdesdagen. Elavtal ska då börja gälla från dagen för tillträde under förutsättning att det elhandelsföretag du valt har hunnit meddela din nätägare om att det finns ett elavtal mellan er. Det måste göras senast dagen då elnätsabonnemanget påbörjas. 

Läs mer om hur du gör för att välja ett bra elavtal här.

Anvisat elpris

Om du inte tecknar något särskilt elhandelsavtal, kommer du ändå att få el. Det sker genom att din nätägare anvisar dig en elhandlare. Den anvisade elhandlaren ska sända över de avtalsvillkor som ska gälla, vilket är en förutsättning för att ett avtal ska kunna ingås. 

Accepterar du dessa villkor, eller bara fortsätter att ta ut el utan att göra något, så blir det anvisade företaget din elhandlare. Du har dock en möjlighet att välja en annan elhandlare även efter inflyttning.

Innan avtalet med en eventuell ny elhandlare träder i kraft så är du betalningsskyldig till den anvisade elhandlaren.

Läs mer om anvisat elpris