Skip to the content

ARN tolkade villkor om att avtal skulle "förlängas med 12 månader" som att avtalet bara fick förlängas en gång

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25

En klausul i ett avtal föreskrev att avtalet förlängdes med 12 månader om inte uppsägning skedde enligt föreskriven uppsägningstid.

ARN ansåg att detta skulle tolkas så att avtalet endast förlängdes en gång för att sedan upphöra.

 

Beslut 2002-8004: Konsumenten fick inte rätt