Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

ARN tolkade villkor om att avtal skulle "förlängas med 12 månader" som att avtalet bara fick förlängas en gång

En klausul i ett avtal föreskrev att avtalet förlängdes med 12 månader om inte uppsägning skedde enligt föreskriven uppsägningstid.

ARN ansåg att detta skulle tolkas så att avtalet endast förlängdes en gång för att sedan upphöra.

 

Beslut 2002-8004: Konsumenten fick inte rätt

Senast uppdaterad: 2020-03-10 12:52