Skip to the content

Elhandlare hade inte rätt att ta ut avgift för elcertifikat när avgiften inte framgick i avtalet

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:24

K tecknade avtal om rörligt elpris med en elhandlare. Av avtalet framgick inte att det tillkom avgift för elcertifikat.

ARN ansåg att elhandlaren, eftersom det inte framgått att denne haft rätt att ta ut avgift för elcertifikat, borde avstå från att debitera K avgiften.

 

Beslut 2004-1808: Konsumenten fick inte rätt