Skip to the content

Elnätsföretag blev skadeståndsskyldigt p.g.a strömavbrott som föll inom kontrollansvaret

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:24

Med anledning av att en säkring gått sönder hade K:s kyl och frys stannat. K yrkade skadestånd till följd av strömavbrottet.

Elnätsföretaget ansåg att man inte var ersättningsskyldig då störningen orsakats av ett kabelbrott och att en apparat ska tåla till- och frånslag.

Enligt ARN skulle händelsen bedömas utifrån ellagen 11 kap 10 §, det s.k. kontrollansvaret. Elnätsföretaget hade inte visat att händelsen låg utanför deras kontrollansvar och därför ansåg ARN att elnätsföretaget inte kunde undgå skadeståndsansvar.

 

Beslut 2004-2974: Konsumenten fick rätt