Skip to the content

Konsument nekades ersättning för skada orsakad av fel i en del av anläggningen som inte nätföretaget ansvarade för

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25

En dag hade K upptäckt att det brann i hennes elskåp. Enligt K hade elnätsföretagets utsända servicetekniker kunnat konstatera att branden orsakats av att det uppstått en kortslutning i en kopplingsplint, troligtvis p.g.a. att skruvarna till kopplingsplinten inte dragits åt i samband med ett mätarbyte ett par år tidigare. Vid branden förstördes en dator som K yrkade ersättning för.

ARN konstaterade att den utredning som ägt rum visade att branden inträffat i en del av anläggningen som K, i egenskap av anläggningsinnehavare, bar ansvaret för. Vidare konstaterades att det inte funnits någon anledning för elnätsföretaget att vidta någon åtgärd med, eller i närheten av, den aktuella kopplingsplinten vid mätarbytet. ARN ansåg därför inte att elnätsföretaget gjort sig skyldig till någon skadeståndsgrundande handling eller underlåtenhet.

 

Beslut 2008-9460: Konsumenten fick inte rätt