Skip to the content

Konsument fick inte ersättning för trasiga hushållsapparater då han inte kunde visa orsakssamband mellan fel och skada

Senast uppdaterad: 2019-01-14 14:33

K hade ett abonnemangsavtal med ett elnätsföretag. Under en period gick flera av K:s hushållsapparater sönder. I samband med detta förekom även blinkningar i K:s glödlampor. K kontaktade elnätsföretaget som kunde konstatera att spänningen under vissa perioder hade sjunkit till nivåer som medförde blinkningar i K:s glödlampor. Enligt elnätsföretaget höll sig spänningen dock inom godkänt intervall. K yrkade skadestånd för förstörd  egendom till ett värde av 70 000 kronor.

ARN konstaterade att den som yrkar skadestånd måste visa både att han lidit påstådd skada och att skadan är en följd av skadeståndsgrundande oaktsamhet eller avtalsbrott från motpartens sida. ARN ansåg inte att K hade lyckats visa detta och biföll därför inte hans yrkande.

 

Beslut 2009-1069: Konsumenten fick inte rätt