Skip to the content

Konsument nekades ersättning för skada orsakad av fel i en del av anläggningen som inte nätföretaget ansvarade för

I mars 2008 uppstod problem med elförsörjningen till K:s sommarhus. Sedan en elektriker tillkallats visade det sig att nollplinten i mätarskåpet hade brunnit, något som enligt K berodde på att överfallsskruvarna till nollplinten inte dragits åt efter ett mätarbyte som utförts av nätföretaget år 2006. Detta hade orsakat ett avbrott i PEN-ledaren, som i sin tur medförde att 400 volt gick ut i K:s anläggning och att elektrisk utrustning gick sönder.

Nätföretaget hade sedan tidigare, med hänvisning till muntligt löfte från anställd vid nätföretaget, ersatt kunden till viss del – motsvarande halva den skada som tidigare visat sig. K yrkade ytterligare ersättning.

Nätföretaget motsatte sig yrkandet eftersom skadan uppkommit i en del av anläggningen som tillhör kunden och eftersom skruvarna på nollplinten inte rörts i samband med mätarbytet.

ARN konstaterade att utredningen visat att branden uppstått i en del av anläggning som K, i egenskap av anläggningsinnehavare, ansvarade för. ARN konstaterade också att det inte funnits någon anledning för nätföretagets tekniker att, i samband med mätarbytet, vidta någon åtgärd med eller i närheten av den plats där branden uppstod. Enligt ARN kunde det inte anses visat att skadan hade haft sin orsak i någon skadeståndsgrundande handling eller underlåtenhet från nätföretagets sida och därför kunde skadeståndsyrkandet inte bifallas.

 

Beslut 2009-4247: Konsumenten fick inte rätt

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25