Skip to the content

Elhandlare ansågs inte bunden av avtal med uppenbart för lågt pris

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25

K tecknade två avtal för sina två anläggningar. Enligt elhandlaren hade parterna muntligen kommit överens om elpriset 58 öre/kWh exklusive moms. I den ena bekräftelsen stod dock ett annat elpris, 3,8 öre/kWh exklusive moms. K menade att han varit i god tro om att det lägre elpriset varit det rätta då han trodde att erbjudandet var en kampanj för att locka till sig nya kunder. K yrkade i första hand avhjälpande av fel och i andra hand prisavdrag.

Elhandlaren motsatte sig yrkandet invände att det var fråga om en felskrivning och att totalpriset var orimligt med hänvisning till vad parterna muntligen avtalat om.

ARN konstaterade att parterna som regel har rätt att utgå ifrån att ett skriftligt avtal gäller enligt sin lydelse, men att en det finns en bestämmelse i avtalslagen som anger att den som avgivit en viljeförklaring, vilken till följd av felskrivning eller annat misstag fått ett annat innehåll än åsyftat, inte är bunden av innehållet om den som förklaringen riktades till insåg eller bort inse misstaget. Därefter konstaterade ARN att K insåg eller borde ha insett misstaget. Detta då K inte motsatt sig elhandlarens uppgift om det ursprungliga avtalets lydelse och att skillnaden i pris mellan det som angavs i bekräftelsen och det enligt elhandlaren korrekta priset var stor. ARN menade att bedömningen inte blev annorlunda på grund av att K sagt att han trodde att det var fråga om en kampanj. Enligt ARN måste priset även då ha framstått som sensationellt lågt. Elhandlaren ansågs inte bunden av avtalet.

 

Beslut 2010-3560: Konsumenten fick inte rätt