Skip to the content

Gasföretag hade rätt att höja priserna eftersom de underrättat konsumenten minst 15 dagar före

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25

K:s årliga gasfaktura innebar en höjning, jämfört med föregående år, med nästan 50 procent. Höjningen var inte aviserad och faktureringen var retroaktiv. K yrkade prisavdrag p.g.a. felaktig debitering. 

Gasföretaget motsatte sig yrkandet och invände att höjningen hade aviserats i dagspress i rätt tid, i enlighet med de allmänna avtalsvillkoren. Den årliga faktureringen innebar att faktureringen skedde retroaktivt med hänsyn tagen till eventuella prisjusteringar under perioden. Höjningen var nödvändig för att undvika att verksamheten gick med förlust.

ARN konstaterade att gasföretag får ändra gällande priser och att kunden ska underrättas om ändringen minst 15 dagar innan ikraftträdandet. Underrättelsen kan ske genom annons i dagspress eller på annat lämpligt sätt. Företaget ansågs ha uppfyllt kraven i avtalsvillkoren för en prisändring och det fanns inget i ärendet som tydde på att villkoret som sådant skulle betraktas som oskäligt.

 

Beslut 2010-2003: Konsumenten fick inte rätt