Skip to the content

Konsuments skyldighet att begränsa skada innefattade inte skadeförebyggande åtgärder innan skada inträffat

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25

I samband med ett strömavbrott uppstod skador bland annat på K:s kyl, frys och uppvärmningsutrustning. K hade fått ersättning för skadorna från sitt försäkringsbolag, men yrkade att elnätsföretaget skulle ersätta honom motsvarande försäkringsbolagets självrisk.

Elnätsföretaget motsatte sig yrkandet och invände att K inte vidtagit skäliga åtgärder för att begränsa sin skada, något som de allmänna avtalsvillkoren föreskriver. Enligt elnätsföretaget borde anslutna apparater ha varit byggda för att klara ett strömbortfall och återkommande spänning.

ARN konstaterade att elnätsföretaget var skadeståndsskyldigt på grund av bestämmelsen i 11 kap. 10 § ellagen. När det gällde K:s skyldighet att begränsa skadan menade ARN att regeln handlar om att skadan inte förvärras på den skadelidandes bekostnad, om begränsningsåtgärder finns inom skäligt räckhåll för denne. Det vill säga om det finns något den skadelidande måste göra när skada, eller åtminstone den skadegörande händelsen, har inträffat.

Vidare menade ARN att det som elnätsföretaget invänt varit K:s ansvar, d.v.s. att på förhand skaffa sig sådan utrustning som kunde tåla en händelse som den aktuella – inte omfattades av regeln om skadebegränsning eftersom det handlade om skadeförebyggande åtgärder eller säkerhetsåtgärder. ARN rekommenderade elnätsföretaget att ersätta K:s självrisk med avdrag för redan utbetald avbrottsersättning.

 

Beslut 2010-1424: Konsumenten fick rätt