Skip to the content

Utebliven fakturering i 10 månader som resulterade i en samlingsfaktura gav konsument rätt till avbetalningsplan men inte prisavdrag

K hade ingått tidsbundet avtal med månadsvis fakturering. Leveransen påbörjades men elleverantören skickade inga fakturor till K. Efter tio månader fick K en faktura för hela perioden, tio månader. K sa då upp avtalet, krävde en avbetalningsplan enligt de allmänna avtalsvillkoren och prisavdrag med hänvisning till att elleverantören inte hade fullföljt avtalet.

Elleverantören hade inte motsatt sig en avbetalningsplan men ansåg att de allmänna avtalsvillkoren inte gav rätt till prisavdrag.

ARN konstaterade att de allmänna avtalsvillkoren gav K rätt till en kostnads- och räntefri avbetalningsplan, men däremot inte till prisavdrag. K:s yrkande skulle därför avslås.

 

Beslut 2011-07947: Konsumenten fick inte rätt

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25