Skip to the content

Elnätsföretag blev återbetalningsskyldigt när konsument betalat för fel säkringsstorlek

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:24

År 2011 upptäckte kunden att han betalat för mycket i fast elnätsavgift. I kundens ursprungliga elnätsavtal, från 1990, baserades den fasta elnätsavgiften på en installerad 16 Ampere (A) huvudsäkring. Kunden hade aldrig bytt huvudsäkring. Från och med december 1993 till mars 2015 debiterade elnätsföretaget den fasta elnätsavgiften för huvudsäkring 20 A. Enligt kunden framgick inte säkringsstorleken tydligt på fakturorna. Kunden yrkade på återbetalning av mellanskillnaden för hela perioden.

Elnätsföretaget menade att det är kundens ansvar att välja rätt elnätsabonnemang. Debitering hade skett enligt den dokumentation som fanns hos elnätsföretaget, och från 2002 angavs det i systemet att kundens anläggning hade säkringsstorleken 20 A. Dessutom hade kunden betalt för abonnemangsnivån 20 A under en lång period och och fick därför anses ha accepterat villkoren för abonnemanget.

Oavsett, ansåg elnätsföretaget att återbetalning åtminstone inte skulle ske längre tillbaka än till år 2005 på grund av preskriptionstiden på 10 år. 

ARN konstaterade att det är kundens ansvar att ha rätt säkring anmäld och att kontrollera att man betalar för rätt säkringsstorlek. Elnätsföretaget ansvarar för att kundens abonnemang utgår från den anmälda säkringsstorleken. ARN konstaterade vidare att kundens anläggning installerades med en huvudsäkring på 16 A och att elnätsavtalet från början utgick från 16 A säkringsstorlek. Elnätsföretaget kunde inte förklara varför den registrerade säkringsstorleken hade ändrats till 20 A. Av behörig elektrikers intyg framgick att byte av säkringsstorlek inte hade skett. Kunden ansågs därmed ha visat att huvudsäkringen hade varit 16 A under hela avtalstiden. Elnätsföretaget hade debiterat felaktig säkringsstorlek och var återbetalningsskyldig. Kundens krav på återbetalning för tiden före år 2005 var dock preskriberat.

 

Beslut 2015-06029: Konsumenten fick delvis rätt