Skip to the content

Jämkad avbrottsersättning p.g.a. elnätsföretagets ekonomiska förhållanden

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:24

K hade haft två olika långa avbrottsersättningsgrundande avbrott. Elnätsföretaget hade i båda fallen jämkat avbrottsersättningen till samma belopp. K ifrågasatte elnätsföretagets jämkningsgrunder (risker för arbetstagarna och oskäligt ekonomiskt betungande) och krävde full avbrottsersättning.

Elnätsföretaget menade att K hade behandlats på samma sätt som övriga drabbade i området. Elnätsföretagets utbetalningar för avbrottsersättning uppgick till ett belopp motsvarande ca 25 procent av omsättningen. Det skulle vara oskäligt ekonomiskt betungande för elnätsföretaget att betala ytterligare avbrottsersättning.

ARN konstaterade att K hade drabbats av två avbrottsersättningsgrundande avbrott och att elnätsföretaget hade jämkat i båda fallen. ARN hänvisade till ellagens förarbeten och konstaterade bl.a. att jämkning endast ska ske i undantagsfall. Elnätsföretaget har bevisbördan för att grund för jämkning föreligger. Vid en samlad bedömning av framförallt elnätsföretagets storlek och omsättning, ansåg ARN att jämkningen i det aktuella fallet skulle anses som skälig.

 

Beslut 2015-00751: Konsumenten fick inte rätt