Skip to the content

Elnätsföretag ansågs inte bundet till pris i offert vars giltighet löpt ut

Senast uppdaterad: 2019-05-02 13:41

I juni 2017 fick K en offert för nyanslutning från sitt elnätsföretag. Den anlitade elinstallatören hade inte tid att räkna på jobbet innan offerttidens slut så en ny elinstallatör anlitades och en ny offert begärdes. I juni 2018 fick K en ny offert på ett belopp som var nästan tre gånger så högt som beloppet på den första offerten. K menade att förutsättningarna för anslutningen inte hade ändrats och yrkade att priset skulle sättas ned till det belopp som angavs på den första offerten.

Elnätsföretaget ansåg att det inte fanns skäl till prisavdrag eftersom den första offerten hade löpt ut. Dessutom hade elnätsföretaget sannolikt missat att göra en beräkning av elnätets kapacitet, vilket gjorde att det inte uppmärksammades att elnätet behövde förstärkas. En sådan förstärkning medför en högre anslutningskostnad. Elnätsföretaget beräknar anslutningskostnad utifrån Energimarknadsinspektionens schablonmetod.

ARN konstaterade att K i juni 2017 fått en offert på ny elanslutning och att offerten var giltig till den 20 juli 2017. Eftersom K inte accepterade den offerten var elnätsföretaget inte längre bunden av priset.

 

Beslut 2018-08773: Konsumenten fick inte rätt