Skip to the content

Beslut från Allmänna reklamationsnämnden och domstol

Här har vi samlat referat av beslut från Allmänna reklamationsnämnden och mål i domstol som handlar om el- och gasfrågor. Referaten är till för att ge dig som konsument vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist.

Välj en kategori i menyn för att komma till de referat som behandlar tvister inom det valda området. Om du letar efter något specifikt kan du också använda webbplatsens sökfunktion.

I referaten förkortas "konsument" till "K".   

K hade beställt ett elskåp av sitt nätföretag för upprustning av en fastighet. Skåpet monterades på en stolpe drygt 200 meter från fastigheten. K menade att skåpet var oanvändbart då det placerats för långt från fastigheten. K ifrågasatte därför avgiften för inkoppling och bestred också elkostnaden. ...