Skip to the content

Elhandlare hade inte rätt att kräva ytterligare betalning retroaktivt för felaktigt debiterad för låg energiskatt

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25

En elhandlare hade felaktigt debiterat K för en för låg energiskatt och krävde betalning för dessa avgifter retroaktivt.

ARN fann att K haft anledning att utgå från att de debiteringar som gjorts varit riktiga och att K var i god tro. Elhandlaren hade därför inte rätt att kräva retroaktiv betalning i den mån K fått fakturor som inneburit en slutlig debitering för respektive år.

 

Beslut 2002-6359: Konsumenten fick rätt