Skip to the content

Ersättning vid frysskada omfattade felsökningskostnad och självriskdebitering men inte åldersavdrag

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25

En frysskada hade uppstått på en vattencistern i samband med ett strömavbrott. K hade reglerat skadan med sitt försäkringsbolag och yrkade ersättning av nätägaren för felsökningskostnad, självriskdebitering och åldersavdrag som försäkringsbolaget gjort.

Nätägaren bestred betalningsskyldighet under åberopande av att K inte begränsat skadans omfattning enligt avtalsvillkoren.

ARN konstaterade att en konsument är berättigad till ersättning även för så kallade följdskador, och biföll därför ersättningen för felsökningskostnaderna. Avseende jämkning av självrisken ansåg ARN att K inte varigt försumlig gällande begränsningen av skadans omfattning, och att K därför var berättigad till ersättning för självrisken. Avseende ersättning för åldersavdrag fann ARN att avdraget gjorts i enlighet med praxis och att det därför inte skulle utgå ytterligare ersättning i denna del.

 

Beslut 2002-7645: Konsumenten fick rätt