Skip to the content

Konsument som tagit emot felaktig utbetalning behövde inte återbetala elföretaget då hon varit i god tro

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:24

Elhandlaren återbetalade ett belopp till K eftersom hon, enligt avläsning av elmätaren, hade betalt för mycket i elström. Tre månader senare fick hon en faktura att betala med förklaringen att utbetalningen varit felaktig. K yrkade att elhandlaren skulle avstå från sitt krav på återbetalning av ett tidigare utbetalt belopp. 

Elhandlaren åberopade som grund för bestridandet att återbetalningen gjordes till kunden med anledning av en felaktig årsavläsning som nätägaren hade gjort och menade att eventuella skadeståndskrav måste framställas till nätägaren istället.

ARN rekommenderade elhandlaren att avstå helt från sitt krav på återbetalning och hänvisade till den rättspraxis som utvecklats på området. Den som mottagit en felaktig betalning utan att inse att den var felaktig, och som i god tro förbrukat beloppet då kravet framställs, befrias från återbetalningsskyldighet.

 

Beslut 2002-7548: Konsumenten fick rätt