Skip to the content

Har du frågor? Ring 08-522 789 50 vardagar mellan 09.00 - 12.00 eller fråga via kontaktformuläret.

Den nya elleverantören ansvarade över försenat leverantörsbyte då förseningen inte berott på omständighet utanför hans kontroll

Ett byte av elleverantör försenades. K yrkade ersättning för de fördyrade elkostnaderna under den tid elhandelsbytet försenats.

ARN konstaterade att den nya elhandlaren måste visa att förseningen berott på en omständighet utanför dennes kontroll för att undgå ansvar. ARN ansåg att detta inte visats.

 

Beslut 2003-0864: Konsumenten fick rätt

Senast uppdaterad: 2020-03-10 12:52