Skip to the content

Elavtal som konsument tecknat två veckor efter att han fått en offert från en elhandlare ansågs inte bindande

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25

Efter en offertförfrågan till en elhandlare uppmanades K att göra en beställning av elavtal via elhandlarens hemsida. I uppmaningen framgick att detta skulle göras omgående. K gjorde beställningen två veckor senare via elhandlarens hemsida.

ARN ansåg att elhandlarens uppmaning till K var att betrakta som ett anbud. Då K inte besvarade detta förrän efter två veckor, ansågs elhandlaren inte längre vara bundna av anbudet eftersom accept lämnats för sent och inte inom skälig tid.

 

Beslut 2003-7471: Konsumenten fick inte rätt