Skip to the content

Konsument hade rätt att anta att avstämningsfaktura baserad på avläsning byggde på faktisk mätarställning, inte beräknad

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25

K fick en avstämningsfaktura som avsåg perioden 1 april 2000 till 31 mars 2002. Ca ett år senare fick K en slutfaktura, omfattande perioden 1 april 2000 till 28 februari 2003. K yrkade prisavdrag på slutfakturan då han redan tidigare fått och betalt avstämningsfakturan för delvis samma period.

Ellhandlaren hävdade att avstämningsfakturan byggde på en beräknad mätarställning då det saknades en faktisk mätarställning. Av den anledningen hade elhandlaren debiterat för lågt under hela perioden. Avstämningen på slutfakturan gick därför tillbaka till föregående verkliga avläsning. Eftersom elen faktiskt förbrukats menade elhandlaren att K var skyldig att betala.

ARN rekommenderade elhandlaren att sätta ned sitt krav. Då det uttryckligen angavs att avstämningsfakturan avsåg avstämning efter avläsning var det enligt ARN:s mening mest naturligt att tolka fakturan så att den avsåg slutlig reglering för perioden.

 

Beslut 2003-3020: Konsumenten fick rätt